Liikuntakeskus Hukka

  • Liikuntakeskus Hukka
  • Liikuntakeskus Hukka
  • Liikuntakeskus Hukka

Opinnäytetyöprojekti yhteistyössä Liikuntakeskus Hukan kanssa

“Kiitokset Sofialle erinomaisen säntillisestä työstä, laadukkaasta ja monipuolisesta pohjatyöstä ja innovatiivisista ideoista! Erityisesti kiitosta annamme toiveidemme ja ajatustemme huomioimisesta työn suuntaamisessa niihin haasteisiin, joiden ratkaisu toi meille eniten liiketoimintaa kehittäviä ideoita. Työn lopputulos oli jopa laajempi kuin osasimme toivoa, ja toteutusehdotukset sisustuksen osalta sekä kauniita että käytännöllisiä. Suosittelemme ehdottomasti!” 

Anna Rounaja, toimitusjohtaja, Liikuntakeskus Hukka

Opinnäytetyöni käsitteli kahta hyvin ajankohtaista aihepiiriä nyky-yhteiskunnassa: liikunta ja tekniikka. Ihmiset tänä päivänä arvostavat liikuntaa ja hyvinvointia ja ovat kiinnostuneita käyttämään aikaa ja rahaa niiden vuoksi. Samaan aikaan tekniikka ympärillämme lisääntyy ja sitä hyödynnetään erilaisissa toimintaympäristöissä entistä enemmän. 

Opinnäytetyön aiheena on tutustua ajan tekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin liikuntakeskusympäristössä. Erityisesti tutkitaan, kuinka älypuhelimet voivat helpottaa toimintaamme liikuntakeskuksissa. Projekti toteutettiin yhteistyössä oululaisen Liikuntakeskus Hukan kanssa ja suunnittelun lähtökohtana onkin hyödynnetty heidän tilojaan. Projektin tarkoitus on päivittää olemassa olevaa konseptia tämän päivän tekniikan avulla hyödyntäen palvelumuotoilun näkökulmaa. Tutkimuksen kohteena ovat olleen liikuntakeskukset niin maailmalla kuin Suomessakin. Yhtenä tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty haastattelua. 

Toinen tutkimuksen kohde on asiakkaiden toiminnan helpottaminen kuntosaliympäristössä. Tutkitaan, mitkä tekijät uusi ja kokematon käyttäjä kokee hankaliksi kuntosalilla. Lisäksi pyritään selvittämään, kuinka uuden tilanteen tuomaa epävarmuutta voitaisiin helpottaa tilallisin keinoin. Konseptin päivityksessä on suunniteltu liikuntakeskuksissa hyödynnettävää kosketusnäyttöä ja sen käyttöliittymää. Lisäksi on suunniteltu älypuhelimen kautta toimiva sivusto, jonka avulla asiakas voi koota treeniohjelmansa ja saada myös tietoa liikuntakeskusksen palveluista. Tilasuunnittelun osuudessa pyritään löytämään tilaa selkeyttäviä ja rauhoittavia ratkaisuja. Asiakkaan ohjaaminen ja tiedon jakaminen ovat tärkeässä asemassa. Avuksi tuodaan esimerkiksi opastavia tarroja ja karttoja.

Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen!