Pirilän kylän hanke

 • Asuinkerrostalot

  Asuinkerrostalot

 • Kasvihuone

  Kasvihuone

 • Kasvihuone 2

  Kasvihuone 2

 • Muistojen bulevardi

  Muistojen bulevardi

 • Pirilä-talo ja kasvihuone

  Pirilä-talo ja kasvihuone

 • Pohjakuva

  Pohjakuva

 • Tori

  Tori

 • Tori

  Tori

 • Tori

  Tori

 • Vanha Pirilä

  Vanha Pirilä

Micco deco pääsi mukaan Kempeleen kunnan Pirilän kylän hankkeeseen. Teimme hankkeen aikana tehdyistä suunnitelmista 3D-visualisoinnit, joiden avulla suunnitelmia on hyvä esitellä eteenpäin.

Asiakkaalla oli projektille monenlaisia tavoitteita. He luonnehtivat hanketta itse näin:

”Master Plan Pirilä-kylän toimintamallista -hankkeen tavoitteena oli laatia Master Plan Kempeleessä sijaitsevan Pirilän alueen kehittämismahdollisuuksista sekä Pirilä-kylän toimintamallista.

Pirilä-kylän toimintamallissa mallinnetaan palveluintegraatiokokonaisuus, jonka toimijoina ovat julkinen, yksityinen ja kolmas sektori.

Pirilä-kylän toimintamallin kehittäminen monialaisen ja integroidun palvelutuotannon kehittyväksi alueeksi vaatii kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää Pirilän alueen mahdollisuuksia tarjota kansainväliseen malliin pohjautuvia toimintamalleja ja palveluratkaisuja muun muassa ikääntymiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen.

Tanskassa ja Hollannissa on toteutettu ikäihmiset huomioivia moderneja asumispalvelukokonaisuuksia, joiden sisältöä on tarkasteltu Master Plan Pirilä-kylän toimintamallista -hankkeen aikana.”

Saimme asiakkaalta positiivista palautetta yhteistyöstämme.

­Yhteistyö Micco decon kanssa sujui erittäin hyvin. Tehdyt havainnekuvat havainnollistavat Pirilän alueen kehittämissuunnitelmia erinomaisesti, asiakas kehui.

Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen!